Universitat Rovira i Virgili

StratApp Swahili: Investigació aplicada a Kenya

Altres  - 

Investigadores del departament apliquen resultats d'investigació a Kenya amb l'ajuda de URV Solidària.

Les investigadores del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys de la URV, la Dra. Mar Gutiérrez-Colón i la Dra. Ester Torres han viatjat a Nairobi (Kenia) per treballar amb l'Alicia Ndegwa en el projecte StratApp-swahili. La Dra. Vanessa Esteve, investigadora del Departament de Pedagogia i membre de l'equip, els ha proporcionat suport en línia. La companyia polonesa Amistad c.o. (http://amistad.pl/en) ha creat l'aplicació. Aquest projecte va ser aprovat a partir d'una convocatòria impulsada pel Centre de Cooperació i Desenvolupament URV Solidària per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de la cooperació internacional (2019-20).

El swahili és un dels idiomes d'us i ensenyat a les escoles de Kenya. No obstant això, els estudiants sovint parlen altres llengües a casa, i el swahili no és la seva primera llengua. En conseqüència, els estudiants tenen dificultats de comprensió lectora, que frenen el seu procés d'aprenentatge.

L'objectiu d'aquest projecte és afrontar aquest dèficit adaptant al swahili una aplicació desenvolupada originalment per millorar les habilitats de lectura en anglès anomenada StratApp. StratApp és una aplicació educativa gratuïta basada en els principis de la gamificació creada en el marc d'un projecte europeu KA2 de cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, coordinat per la Dra. Mar Gutiérrez-Colon (http://stratapp.eu).

Amb els diners concedits per la URV Solidària, la Laureate School podrà comprar "tablets" (tauletes tàctils) perquè els estudiants puguin jugar amb l'aplicació i millorar les seves habilitats de lectura en swahili. L'equip d'investigadors espera que aquesta nova metodologia ajudi els estudiants a millorar la seva comprensió lectora.

Antecedents del projecte

L'Alicia va finalitzar el Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua a la Universitat Rovira i Virgili l'any 2018. A més de ser estudiant d'una assignatura impartida per la Dra. Mar Gutiérrez-Colón, l'Alicia també va dur a terme el treball de fi del màster sota la seva supervisió. L'objectiu d'aquest treball de fi de màster era el de comparar les metodologies d'ensenyament utilitzades a classe a Tarragona i a Nairobi.

Una de les principals conclusions que va sorgir d'aquest treball va ser la necessitat d'incrementar el nivell de comprensió lectora (d'entre les altres competències) que els estudiants de 11 a 13 anys tenien. Una altra conclusió va ser que els mètodes tradicionals d'ensenyament utilitzats a l'escola feien que els estudiants perdessin la seva motivació. Però, dins d'aquest marc, també vam poder trobar dos aspectes molt positius a partir de l'anàlisi de les dades obtingudes: tant els estudiants com els professors estaven d'acord en la necessitat de canviar la metodologia i estaven oberts a noves maneres d'ensenyar/aprendre.

De fet, a Kenya ja s'està treballant en la millora de l'educació infantil, intentant canviar metodologies d'ensenyament obsoletes, entre altres intervencions. Un dels principals reptes de les escoles kenianes és la integració de l'alta diversitat lingüística del país a les aules. El swahili és una llengua indígena i també una llengua cooficial de Kenya, juntament amb l'anglès. Ambdues llengües s'utilitzen àmpliament a les escoles i a les universitats com a llengua vehicular. Però a Kenya coexisteixen unes 68 llengües, fet que permet un rerefons cultural molt ric, però que al mateix temps genera una situació força complexa a l'escola: en molts casos, els joves estudiants no dominen el swahili i el seu procés d'aprenentatge es veu frenat per la manca de comprensió lectora en aquest idioma. Per aquest motiu, la nostra proposta recull les conclusions de l'Alicia juntament amb la tecnologia desenvolupada en projectes anteriors i té com a objectiu ajudar els joves estudiants a practicar la lectura a swahili a través d'una aplicació mòbil. L'aprenentatge mòbil implica sovint un augment de la motivació que t'empeny a passar per tots els textos i activitats. Algunes de les claus són: completar nivells, obtenir comentaris ("feedback") immediats i un disseny que no els recordi els llargs textos que apareixen als llibres de text.

Durant el projecte, els professors/investigadors realitzaran una investigació senzilla (amb pretest i post test) per comprovar si l'aplicació ha estat útil per millorar les seves habilitats de lectura i si ha estat necessari fer alguna modificació. Un cop finalitzada aquesta etapa, les tauletes tàctils amb les activitats estaran a punt per ser utilitzades per altres estudiants de l'escola, i l'aplicació estarà disponible per a la seva descàrrega per a altres estudiants, de fet, l'aplicació estarà disponible per a qualsevol persona que vulgui millorar la seva comprensió lectora en swahili.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar