Universitat Rovira i Virgili

Mireia Ortega Duran

Professora associada / Adjunct professor 

Education:

BA in English Philology, Universitat Rovira i Virgili (2004)

Masters in Language Science and Applied Linguistics, Universitat Pompeu Fabra (2006)

Diploma d'Estudis Avançats, Universitat de Barcelona (2008)

PhD in Linguistic, Literary and Cultural Studies - Applied Linguistics, Universitat de Barcelona (2016)

Teaching:

English Applied Linguistics, English as a Foreign Language, Second Language Acquisition

Research:

Second Language Acquisition, Crosslinguistic Influence, Cognitive Language Learning abilities, Input, Interlanguage Pragmatics

Publications:

Ortega, M. (2008). Cross-linguistic influence in multilingual language acquisition: The role of L1 and non-native languages in English and Catalan oral production. Ikala, 13, 19, 121-142.

Ortega, M. (2010). Influència de l'anglès i el castellà en l'aprenentatge de la llengua catalana com a llengua estrangera. Estudi sobre el canvi de codi. Interlingüística, 20.

Ortega, M. and Celaya, M.L. (2013). "El gos és a dins del Basket": Lexical CLI in L3 Catalan by L1 English-speaking learners. RESLA, 26, 409-432. 

Contact information:

Office: 2.8
Telephone: 977299550

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

mireia.ortega(ELIMINAR)@urv.cat