Universitat Rovira i Virgili

Olivier Giménez López

Professor associat / Adjunct Professor

Formació/Education:  

Llicenciat en FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA (1992) FILOLOGIA HISPÀNICA (1996)

Doctorat en FILOLOGIA ROMÀNICA (Recepció literària Hölderlin/Traducció literrària) (2008)

Docència/Teaching: 

Màster en Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) 

Alemany, Anglès i Francès (INSTITUT JAUME I Salou)

Contacte:

olivier.gimenez@urv.cat