Universitat Rovira i Virgili

Marina López Carreras

Professora associada / Adjunct Professor

Formació/Education:  Llicenciada / graduada en

        (Master's Degree in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language)

Docència/Teaching: 

Anglès Tècnic

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010) 

Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)

Grau en Enginyeria Informàtica (2010) 

Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)

Doble titul. de grau en Eng. Elèctrica/Electrònica Ind. i Automàtica (2014)

Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)

Doble tit. grau Eng. Biomèdica i Eng. Sistemes i Serveis de Teleco. (2019)

Contacte:

marina.lopez@urv.cat