Universitat Rovira i Virgili

Sara Rodríguez Pérez

Professora associada / Adjunct Professor

Formació/Education:  

Llicenciada en FILOLOGIA ANGLESA (URV)

Llicenciada en LINGÜÍSTICA (UPF)

D'altres...

MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES

Docència/Teaching: 

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Tutora de Treballs de Fi de Màster

Contacte:

sara.rodriguez@urv.cat