Universitat Rovira i Virgili

Recerca

Els membres del Department fan recerca en les disciplines següents: 

Morfologia

Fonètica

Lingüística aplicada

Second and Foreign Language Teaching 

Estudis de traducció 

Estudis literaris

Estudis culturals