Universitat Rovira i Virgili

Grups de recerca

Els membres del Departament participen als grups de recerca següents: 

Grup d'Estudis Interculturals

Recerca en Fonètica Experimental

Research on Language and Linguistics

Utopia Research Group