Universitat Rovira i Virgili

Rosa Barranco Reverter

Professora associada / Adjunct professor

Education:

English Philology

Masters degree in Teacher's Training

Teaching:

Coneixement i ús de la llengua, Competència Comunicativa i Cultura Popular