Universitat Rovira i Virgili

Irene Dols Rodríguez

Professora Associada / Adjunct Professor

Education:

BA in English Studies, Universitat Rovira i Virgili (2006)

Master's Degree in teaching English/Spanish as Foreign Languages, Universitat Rovira i Virgili (2009)

Teaching:

English I, Technical English