Universitat Rovira i Virgili

Jornada d'Innovació Docent

Awards  - 

Mar Gutiérrez and Nune Ayvazyan present their experimental work on innovative teaching

At the Jornada d'Innovació Docent on 2 July, Mar Gutierrez and Nune Ayvazyan presented their projects, with particular reference to the use of generative AI.

Mar's project is "Exploració de l'ús de la Intel·ligència Artificial Generativa en estudis de llengua i cultura amb una perspectiva innovadora"

Nune's is "Competència miltilingüe: Implementar la IA (ChatGPT) per a l'èxit a l'aula multilingüe. Multilingual Competence: Implementing AI (ChatGPT) for a Multilingual Classroom Success". 

Share

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Up