Universitat Rovira i Virgili

Andrea Roxana Bellot

Lecturer-Researcher (Pi-Secti) 

Formació

Llicenciada en Filologia Anglesa  per la Universitat de Barcelona (2008)

Màster d'Estudis Culturals en Anglès Textos i Contextos per la Universitat Rovira i Virgili (2010)

Doctora en Llengua, Literatura i Cultura per la URV (2014)


Docència

Introducció a la Literatura Anglesa, Llengua Anglesa I, Anglès Tècnic, Pràctiques Externes (MaTLEFS)
 

Líneas de Recerca

Estudis culturals, estudis de guerra i literatura, identitats nacionalistes i llenguatge.