Universitat Rovira i Virgili

Ensenyaments

El Departament coordina el programa de Grau en Anglès, així com el Màster en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua i el Màster en Traducció Professional Anglés / Castellà. També participa en el programa de doctorat interdepartamental Estudis humanístics. El Departament imparteix també docència en llengua anglesa en altres titulacions de grau de la Facultat de Lletres i en titulacions d'altres facultats, com la Facultat de Turisme i Geografia, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

GRAU 

Grau en anglès

MÀSTERS

Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua

Online Masters in Professional Spanish-English Translation

DOCTORAT

Estudis humanístics