Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat

El coordinador dels intercanvis ERASMUS del Departament és el Dr John Style

Podeu trobar tota la informació de mobilitat a la pàgina del International Center de la URV.

Incoming students: 

Estudis a la URV

Com organitzar una estada a la URV

Viure a la URV

Outgoing students: 

Erasmus program (Europe)

Erasmus pràctiques

SICUE / Seneca (Spain)

Program MOU (rest of the world)

Erasmus regulations (en català)

SMILE program

SMiLE is a program that allows incoming international students to work as language assistants. More information here: SMILE