Universitat Rovira i Virgili

Direcció i secretaria

Director del Departament     -  
Dr Macià Riutort Riutort Despatx 2.7 977 55 8250 ddeaa(ELIMINAR)@urv.cat
         
Secretari del Departament        
Dr. Joaquín Romero Gallego Despatx 2.16 977 55 9476 joaquin.romero(ELIMINAR)@urv.cat
         
Responsable administrativa         
Olga Galofré Ribas Despatx 2.5 977 55 9755 olga.galofre(ELIMINAR)@urv.cat