Universitat Rovira i Virgili

Formulari sol·licitud viatges

Cliqueu el tipus de permís que vulgueu per descarregar el document corresponent.

Funcionaris:

Permís per menys de 10 dies

Permís per més de 10 dies

Laborals:

Permís per menys de 10 dies

Permís per més de 10 dies