Universitat Rovira i Virgili

Llistat models RRHH

Cliqueu el tipus de model que vulgueu per descarregar l'arxiu.

Renovació contracte associats

Model Dades Bancàries

Model Canvi retenció

Model Bestreta