Universitat Rovira i Virgili

El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys (DEAA) s'encarrega de la docència i la recerca en una àmplia varietat de temàtiques i disciplines relacionades amb la llengua, la literatura i la cultura dels països de parla anglesa i alemanya.

El DEAA coordina el programa de Grau en Anglès, així com el Màster en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua i el Màster en Professional Spanish-English Translation. També participa en el programa de doctorat interdepartamental Estudis humanístics.

El DEAA imparteix també docència en llengua anglesa en altres titulacions de grau de la Facultat de Lletres i en titulacions d'altres facultats, com la Facultat de Turisme i Geografia, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

El DEAA està ubicat a la Facultat de Lletres, al Campus Catalunya, edifici D2, segona planta.