Universitat Rovira i Virgili

Alba Escriu Roca

Formació

BA in English Studies, Universitat Rovira i Virgili (2005)

Teacher's training course (Certificació d'Aptitud Pedagògica), Universitat Rovira i Virgili (2006)

Masters in Teaching Foreign Languages. English/Spanish, Universitat Rovira i Virgili (2008)

Masters in Cultural Studies in English. Text and Contexts, Universitat Rovira i Virgili (2010)


Docència

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes: Especialitat Anglès:

Syllabus design; Classroom management and ICT materials; Assessment and learning difficulties.

Contact information:

Office: 2.20

Telephone: 977558862

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

alba.escriu(ELIMINAR)@urv.cat