Universitat Rovira i Virgili

Recerca

Els membres del Departament participen als següents grups de recerca: 

 

Grup de recerca en Llenguatge i Tecnologia - ReLaTe

Research Group on Language and Linguistics (ROLLING)

Research in Experimental Phonetics

Intercultural Studies Group

Anàlisi social i organitzativa

Fem recerca en: 

Morfologia

Fonètica

Lingüística aplicada

Second and Foreign Language Teaching 

Estudis de traducció 

Estudis literaris

Estudis culturals